O nás

Komplexní projekt a realizace fotovoltaické elektrárny na klíč

Vypracujeme pro vás kompletní projekt fotovoltaické elektrárny a postaráme se o dodávku a montáž. Vaší fotovoltaické elektrárně zajistíme kvalitní servis a údržbu. Připravíme cenovou nabídku.

Naší specializací je mimo jiné instalace ve složitých podmínkách se specializací na výškové a těžko přístupné instalace. Smluvně zajišťujeme instalaci i tam, kde jiní neuspěli.

Běžnou praxí se stávají instalace na rovných střechách, neoptimální orientací střechy nebo zajištění montážní techniky:

Elektroinstalace

Provedeme nezbytné úpravy stávající, připravíme nové nezbytné části elektroinstalace.

Hromosvody

Dle potřeby upravíme existující případně zrealizujeme nové svody a střešní jímače.

Tepelná čerpadla

Doporučujeme zvážit rozšíření systému o efektivní, moderní, kvalitní a úsporná tepelná čerpadla.

Zajistíme spolupráci s předními českými výrobci tepelných čerpadel a provedeme jejich instalaci.

Revize

Nezbytné revize jsou pro připojení do sítě distributora je samozřejmostí. V budoucnu poskytneme všechen nezbytný servis včetně pravidelných revizí.

Vyřízení dotací

Vyřídíme žádost o poskytnutí dotaze z programu pro podporu energetických obnovitelných zdrojů.

Servisní dohled

Zajisťujeme nepřetržitý servisní dohled pro optimální provoz Vaší FVE.